logo-nowe-small
Bóg kocha
i może wszystko

-bł brat Karol

O PUSTELNi

droga-do-pustelni

W setną rocznicę śmierci (+ 1916) bł. br. Karola, powstaje w Szczecinie Pustelnia de Foucauld, która będzie usytuowana na północnych peryferiach miasta w dzielnicy Skolwin, a w niej, prowadziłaby życie pustelnicze Siostra, która zaczerpnęła ze źródeł duchowości bł. Karola de Foucauld, będąc przez 25 lat w Zgromadzeniu Małych Sióstr Jezusa.

Duchowość Karola de Foucauld, zainspirowana jest ideą życia na pustyni: samotność, asceza i kontemplacja mające prowadzić do zjednoczenia z Bogiem, łączy w sobie ideał życia pustelniczego z działalnością misyjną. Świadectwo życia, apostolat obecności i praca fizyczna na własne utrzymanie, która ma być realizacją ślubu ubóstwa i naśladowaniem ukrytego życia Jezusa w Nazarecie stają się realizacją duchowości pustelni w mieście.

Obecnie siostra  pomaga osobom najuboższym, bezdomnym i odrzuconym. Związana była ze środowiskiem więziennym w Polsce, we Francji i w Szwajcarii. Pracuje z dziećmi słabo słyszącymi, utrzymując się z tejże pracy.

Po dniu pracy wracać będzie do pustelni, aby swoją modlitwą wybłagać łaskę Miłosierdzia, dla tych, którzy mieszkają w okolicy, dla mieszkańców tego miasta, dla naszej Ojczyzny i dla całego świata. Powstające dzieło otrzymało akceptację i błogosławieństwo ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Opatrznościowo wiąże się to wydarzenie z peregrynacją relikwii bł. Br. Karola de Foucauld  w Szczecinie.

HISTORIA

Niezbadane są drogi Bożego Miłosierdzia. Tych, których Pan powołuje do zgłębiania wielkości Jego Miłosierdzia, prowadzi przedziwnymi drogami. Tak było kiedyś w przeszłości i jest dzisiaj, właśnie tu na Wzgórzu Miłosierdzia w Szczecinie. Ale zacznijmy od początku…

Pod koniec XIX wieku Karol de Foucauld, były oficer i były zakonnik u Trapistów, przez trzy lata mieszka w małej szopie na narzędzia przy klasztorze Sióstr Klarysek w Nazarecie. Marzy o życiu pustelniczym.

Po przyjęciu święceń kapłańskich we Francji udaje się do pustelni w Beni-Abbes na Saharze.

Nie jest to typowa pustelnia. Od rana do wieczora przychodzą  do Brata Karola ubodzy, podróżnicy, żołnierze, miejscowi…. Nie zostawiają mu ani jednej chwili. Tam odkrywa swoje powołanie do bycia bratem dla wszystkich. Podejmuje posługę dla wielu, którzy potrzebują jego pomocy. Zewnętrzne obowiązki nie przeszkadzają mu, aby w sercu cały czas kontemplować Jezusa i odkrywać tajemnicę Jego Miłosierdzia.

Po pewnym czasie przenosi się w góry, gdzie własnymi rękami buduje pustelnię, aby w samotności przebywać z Bogiem.

Karol_de_foucauld

MODLITWY

portert-bl-karol1
Modlitwa oddania bł. brata Karola
Litania do bł. brata Karola
WESPRZYJ DZIEŁO

Parafia pw. Chrystusa Króla

ul. Inwalidzka 15, 71-880 Szczecin

13 1240 3943 1111 0010 6691 4076

Tytuł przelewu: Pustelnia

Kontakt

Email: pustelnia.swiatla@gmail.com

Skrzynka intencji: pustelniaintencje@gmail.com